background

Саҳнадағы Алтын балық

19-02-2021
Jańalıqlar
63

Саҳнадағы Алтын балық

Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры, Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты Тилеўберген Жумамуратовтың туўылғанына 106 жыл толыӳ мүнәсибети менен Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театры саҳнасында өткерилген  еске түсириӳ кешесине Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театры жәмәәти Шайырдың юморлық стилде жазылған «Жазыўшы менен алтын балық» қосығы тийкарында театр режиссёры Роза Пиязова тәрепинен саҳналастырылған «Жазыўшы ҳәм алтын балық» атлы театрластырылған композициясы менен қатнасты.

Төкпелетип бирден шығарған қосықлары да уйқас ҳәм мазмунлы жаслайынан шайырлық айтысында жеңилмеслиги менен данқ тартқан Тилеўберген Жумамуратовтың образын дөретиў ушын оның дөретиўшилиги менен жақыннан таныстым-дейди театрдың жас талантлы актёры Ислам Бегжанов.- Шайырдың шығармаларын оқып ол инсанды көрген сәўбетлес болған заманласлары менен сөйлесип, пикирлесип онын характерин ҳәрекетлерин сәўлелендириўге қолымнан келгенше ҳәрекет еттим.Мен ойлайман бул композициямызды кеше қатнасыўшылары үлкен қызығыўшылық пенен тамашалады.

Бир жазыўшы аў салыпты,

Өт қақпай, жүдә жалықты.

Енди қайтсам деп турғанда,

Тутты ол алтын балықты.

            Деп басланыўшы қосық қатарларындағы  терең философиялық мәниге ийе жулдыздай дизилген гәўҳар сөзлерге саҳналық ҳәркетлер, музыкалар менен театр актёрлары тәрепинен жан ендирилди. Жыйналған кеше қатнасыўшылары бул композицияны үлкен қызығыўшылық пенен тамашалады.   

Адилбек Сеитов-Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театры директоры орынбасары