background

Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театры жәмәәти 2019-жылдың 26-январ куни болып өткен шембиликте белсене катнасты

26-01-2019
Jańalıqlar
13

Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театры жәмәәти 2019-жылдың 26-январ куни болып өткен шембиликте белсене катнасты

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетинин 2019-жыл 22-январдагы 41-ф-санлы бийлиги хам Қарақалпақстан Республикасы Маденият министрлигинин 2019-жыл 25-январдагы №33-санлы буйрыгында белгиленген уазыйпаларды орынлау максетинде Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театры жәмәәти 2019-жылдың  26-январ куни болып өткен шембиликте белсене катнасты. Театр атирапындагы 1950 кв м жер тазаланып, 300 кг тасландык алып тасланды хам 26 терек хакленди.