Сиз жасайсыз мәңги сахна төринде

Қарақалпақ көркем өнери тараўының умытылмас тулғасы, актёр Жолдасбай Абыллаев 1950-жылы 10-март сәнесинде ҳәзирги Қараөзек районы, Қуралпа совхозы,  Алға бас бөлими дийхан шаңарағында туўылады. Ол усы совхоздың мектебинде оқып жүргеннен баслап-ақ,…